Kontaktné informácie

Ján Rabčan
Mobil: 0904 889 165
Tel.: 053 / 4598447
E-mail: jan@rabcan.eu

Fakturačné informácie:

Ján Rabčan
Bukovinka 522
05314 Dravce

IČO: 44 938 993
DIČ: 1025969164